Szkolenia warsztatowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Jednym z najważniejszych zadań statutowych WOAS jest kwalifikacja i przygotowanie małżonków do podjęcia roli rodziców adopcyjnych. W tym celu od 1998r. w naszym ośrodku prowadzone są szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Zajęcia warsztatowe odbywają się w grupie 10-12 osób i obejmują cykl 7 spotkań (7 x 4 godz.), 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Aktualnie szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem „Droga do adopcji”, przygotowanym przez zespół pracowników ośrodka na podstawie wytycznych Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2012r.

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi, dającymi możliwość spotkania się osób z podobnymi doświadczeniami, pozwalającymi podjąć trudne tematy dotyczące adopcji w bezpiecznej atmosferze.

Analiza ankiet anonimowych szkolenia wskazuje, że zajęcia warsztatowe spełniają oczekiwania rodzin zarówno ze względu na prezentowane treści, jak i sposób prowadzenia spotkań. Przyszli rodzice czują się dobrze przygotowani do adopcji, wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do przyjęcia do swojej rodziny dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej.

Szklenie dla rodzin adopcyjnych zgłaszających gotowość przysposobienia kolejnego dziecka Program ten został opracowany dla rodziców adopcyjnych, starających się o przysposobienie kolejnego dziecka. Rodziców, którzy mają dobre doświadczenia z pierwszej adopcji i spełniają się w swoim rodzicielstwie, pragną powiększyć rodzinę i zaopiekować się kolejnym dzieckiem.
Program szkolenia ma charakter autorski i został przyjęty do realizacji w 2013r.

Zakres tematyczny warsztatów nawiązuje do specyficznych potrzeb tej grupy rodziców i w dużej mierze opiera się na osobistym doświadczeniu uczestników, wyniesionym z adopcji pierwszego dziecka. W pracy warsztatowej zachęcamy rodziców adopcyjnych do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami wychowawczymi, wspólnego analizowania sukcesów i trudności w przebiegu procesu adopcji.

Zajęcia mają formę 3 spotkań(x4 godziny).