Szkoła dla rodziców

Szkolenia warsztatowe dla rodziców adopcyjnych

Jest to autorski program profilaktyczno-edukacyjny z elementami terapii psychologicznej, przygotowany przez pracowników WOAS. Został wdrożony do realizacji w ośrodku w 2004r. Pierwotnie był adresowany do rodzin biologicznych i adopcyjnych, aktualnie – do rodziców adopcyjnych.

Główne cele programu to:

 • podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców adopcyjnych,
 • wzmocnienie poczucia pewności siebie w podjętych rolach rodzicielskich,
 • rozwiązywanie już istniejących problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci indywidualna pomoc terapeutyczna i działania naprawcze.

Zajęcia „Szkoły dla Rodziców” mają formę warsztatów, prowadzonych metodami aktywizującymi i tradycyjnymi. Odbywają się w grupie 6-10 osób i obejmują 7-9 spotkań, 1 raz w tygodniu po 4 godziny.

Zajęcia warsztatowe prowadzą pracownicy ośrodka psycholog i pedagog, mający doświadczenie w pracy z grupą oraz udzielaniu poradnictwa wychowawczego i wsparcia psychologicznego.

Tematyka warsztatów:

 • poprawne komunikowanie się w systemie rodzinnym,
 • aktywne słuchanie, wspierające proces wychowawczy,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • trening umiejętności wychowawczych w zakresie mądrego dyscyplinowania, uczenia zasad i stawiania granic dziecku,
 • rozpoznawanie własnego stylu wychowawczego i refleksja nad jego efektywnością,
 • modyfikacja niepożądanych zachowań dziecka,
 • sztuka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

RODZICE!

 • Jeśli czujecie się niepewnie w swoich rolach,
 • Jeśli macie problemy z wychowaniem dziecka lub chcecie to robić lepiej,
 • Jeśli szukacie porady psychologicznej lub pedagogicznej zapraszamy na spotkania Szkoły dla Rodziców.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt – tel.: 32 266 46 66, 32 266 84 19, e-mail osrodek@adopcja.sosnowiec.pl

ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE