Pomoc indywidualna

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu oferuje szeroką pomoc postadopcyjną w ramach, której skorzystać możecie Państwo z:

  • indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców;
  • psychoterapii indywidualnej dzieci i dorosłych;
  • psychoterapii rodzinnej.

Oferta skierowana jest dla rodzin adopcyjnych, które doświadczają trudności związanych z wychowywaniem dziecka wynikających z jego problemów emocjonalnych, a także problemów rodziców w budowaniu relacji z dzieckiem, pełnieniu ról rodzicielskich.