Pikniki rodzinne

Od 2005 roku Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Sosnowcu organizuje doroczne spotkania dla rodzin adopcyjnych oraz rodzin zastępczych na pikniku rodzinnym. Pikniki są okazją do wspólnych spotkań rodzin, które za naszym pośrednictwem przyjęły dzieci. Co roku na dzieci czeka wiele atrakcji. Tworzy się przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości.

W ten sposób ochodzimy również Dzień Zastępczego Rodzicielstwa przypadający na 30 maja.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH ORAZ OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z NASZYM OŚRODKIEM.