Akcje na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastępczej

W ramach zadań ośrodków adopcyjno – opiekuńczych mających na celu upowszechnianie rodzinnej opieki zastępczej podejmujemy szereg działań i inicjatyw propagujących rodzicielstwo zastępcze.

W realizacji zadań z zakresu upowszechniania rodzinnych form opieki POA-O w Sosnowcu podejmuje współpracę z organizacjami administracji samorządowej, stowarzyszeniami, Kościołami.

Rok 2000

Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przystąpił do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szukam domu” zainspirowanej przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Bielsku – Białej , koordynowanej przez Stowarzyszenie MISJA NADZIEI.

Rok 2001

Dzięki pozyskaniu do współpracy profesjonalistów z dziedziny fotografii i grafiki powstał plakat „Czy wypełnisz im pustkę”.

plakat_osrodek

Rok 2004

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy dołączył do Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, której celem jest propagowanie informacji i wiedzy na temat rodzinnej opieki zastępczej wśród społeczeństwa i dążenie do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Rok 2005

Publiczny Ośrodek Adopcyjny – Opiekuńczy był organizatorem seminarium oraz festynu rodzinnego w Sosnowcu. Inicjatywa ta wpisała się w zakończenie XI edycji ogólnopolskiej akcji „Szukam domu”.

W/w akcja miała charakter dwudniowej imprezy, którą objął Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Sosnowca. Patronat medialny sprawowali: TVP Katowice, Radio Katowice i Dziennik Zachodni.

Seminarium „Rodzinna Opieka Zastępcza – alternatywa dla opieki instytucjonalnej” było poświęcone roli rodzinnej opieki zastępczej w lokalnym systemie pomocy dziecku i rodzinie. Rozpoczęło się konferencją prasową poświęconą XI edycji akcji „Szukam domu”. Uczestnikami Seminarium byli przedstawiciele lokalnych instytucji: Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, szkół i przedszkoli. Do nich kierowali swoje wystąpienia zaproszeni goście m.in.: dr A. Ładyżyński, A. Olszewski – krajowy koordynator Akcji „Szukam domu”, ks. A. Cieślik – reprezentujący Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Sosnowieckiej.

W drugiej części Seminarium został zorganizowany panel pt. „Miejsce rodziny zastępczej
w lokalnym systemie pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców”. W dyskusji zabrali głos przedstawiciele sądu, opieki społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, Stowarzyszenia „Misja Nadziei”, rodzin zastępczych i naszego Ośrodka.

Festyn Rodzinny miał miejsce w Parku Sieleckim. Na program składały się m. in. występy taneczno – wokalne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych, spektakl aktorów Teatru Zagłębia, koncert Zespołu „Dzieci z Brodą” oraz konkursy, loteria fantowa i zabawy dla dzieci.

W czasie trwania imprezy w punktach informacyjnych dyżurowali pracownicy naszego ośrodka propagując ideę zastępczego rodzicielstwa.

ulotka_rodzina

Rok 2006

Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy od 2006 r. bierze udział w konkursach ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programów
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

W ramach projektu „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych”

Rok 2007

„Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych”

  • Plakat „ZOSTAŃ NASZĄ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ”

Rok 2009

„Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej”

  • Ulotka „Spełnij ich marzenia o rodzinie” rozprowadzona w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach w mieście Sosnowiec.

plakat_01

  • prezentacja multimedialna – spot emitowany na megaekranie w centrum miasta Sosnowca
  • organizacja spotkania plenerowego

12 września 2009 r. w Zamku Sieleckim odbyło się spotkanie plenerowe dla mieszkańców Sosnowca. Plan imprezy obejmował: projekcję filmu familijnego „Zebra z klasą”, zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów, naukę tańca nowoczesnego z udziałem Jurija Żurajewa (uczestnik programu You can dance). Podczas całej imprezy czynny był punkt informacyjny, w którym dyżurowali pracownicy ośrodka.