Adopcja zagraniczna

Adopcja zagraniczna oznacza powierzenie dziecka rodzinie adopcyjnej, mieszkającej poza granicami Polski (dotyczy to zarówno cudzoziemców, jak i osób z polskim obywatelstwem).

Zgodnie z polskim prawem, dziecko może być zakwalifikowane do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju na zamieszkanie w innym państwie, po wyczerpaniu wszelkich możliwości znalezienia dla niego rodziny na terenie Polski.

Adopcja dzieci poza granice kraju może nastąpić jedynie za pośrednictwem Ośrodków, które posiadają uprawnienia do takiej działalności. W Polsce taką działalność prowadzą trzy Ośrodki:

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
tel./fax ( 48-22) 621 10 75; 622 03 70 – 622 03 72
e-mail: poaowa@poczta.onet.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny
04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196
tel. (48-22) 618 92 45; 8818 53 37 ; 818 54 30
email: katolickiosrodek@interia.pl

Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD
00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 6
tel. (48 ?22) 425 46 77; 425 46 88; fax 827 78 13
e-mail: koao-tpd@wp.pl