Zmiana nazwy i siedziby ośrodka

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu, ul. Krzywa 2 informuje o zmianie nazwy i siedziby ośrodka. Z dniem 1 lipca 2020r. jesteśmy Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym z
siedzibą  w Katowicach ul. Graniczna 29.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 608 200 187

O dalszych zmianach teleadresowych ośrodka, będziemy Państwa informować na bieżąco.