Dodatkowe szkolenia dla naszych kandydatów na rodziców adopcyjnych

Z przyjemnością zapraszamy na dodatkowe, wyjazdowe szkolenia, które kierowane są do rodzin oczekujących na adopcję w naszym ośrodku. Szkolenia realizowane są w ramach projektu ,,Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.” Poniżej proponowana tematyka:

Warsztaty wyjazdowe pn. „Dylematy wychowania”

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych, na zetknięcie się z typowymi dylematami wychowawczymi z jakimi na co dzień spotykają się opiekunowie dzieci. Zmierzenie się z tego typu zagadnieniami w pracy warsztatowej pozwoli przyszłym rodzicom na identyfikowanie zachowań dziecka w sposób szybki i prawidłowy, oraz w sposób właściwy nauczy reagować na sytuacje trudne pojawiające się w procesie wychowawczym młodego człowieka.

Termin warsztatów:

  • I grupa: 06 – 07.10.2018r.
  • II grupa: 27 – 28.10.2018r.

Warsztaty wyjazdowe pn. „Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona”

Cel warsztatu:

Warsztaty mają służyć nabyciu umiejętności obserwacji zachowań i identyfikacji potrzeb własnych i dziecka. Wyrażania siebie, strategii rozwiązywania konfliktów, mediacji i tworzenia reguł na zasadzie współuczestnictwa. Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona ma za zadanie przygotować przyszłych rodziców na efektywne wychowanie dzieci w każdym wieku i skuteczne rodzicielstwo z jak najmniejsza ilością problemów. Warsztaty mając za zadanie dostarczyć rodzicom potrzebnych umiejętności zanim pojawią się kłopoty z dziećmi.

Termin warsztatów:

  • I grupa: 20 – 21.10.2018r. oraz 10 – 11.11.2018r.
  • II grupa: 20 – 21.10.2018r. oraz 10 – 11.11.2018r.

Osoby zainteresowane szczegółową tematyką i udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem.