Zapraszamy na XIV Piknik Rodzinny

Zapraszamy serdecznie na XIV Piknik Rodzinny, który odbędzie się

9 czerwca 2018 roku
na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego- Związku Stowarzyszeń
w Mikołowie, ul. Sosnowa 5 pod hasłem

„Bliżej natury”

Rozpoczęcie pikniku o godzinie 11.00

Zakończenie około godziny 16.00

Ze względu na charakter imprezy i miejsce prosimy o sportowe obuwie, wygodny strój, nakrycie głowy dla dzieci i dobry humor. Wszystkie rodziny, które za pośrednictwem naszego ośrodka przysposobiły dzieci i są zainteresowane udziałem w pikniku prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 25 maja 2018. Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich rodzin
o wsparcie finansowe w formie darowizny, która przeznaczona zostanie na organizację pikniku.

Wpłata 30 zł od rodziny pozwoli nam w części pokryć koszty imprezy.
Wpłat prosimy dokonywać na konto partnera-współorganizatora Pikniku,

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży ,,Korczak” z Katowic
Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Warszawska 3, 40-959 Katowice
60 1750 0012 0000 0000 2359 9317
z dopiskiem ,,DAROWIZNA NA PIKNIK”

Jak co roku, chętnych do podzielenia się swoimi wypiekami prosimy o dostarczenie ciast na wspólny stół piknikowy.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Sosnowcu

Osoby gotowe dodatkowo wesprzeć nas organizacyjnie lub finansowo prosimy o kontakt.
(32 266 46 66, 32 266 84 19, e-mail: poaos_c@poczta.onet.pl , www.adopcja.sosnowiec.pl www.korczak.katowice.pl ) Zwracamy się z prośbą o dokonywanie ewentualnych wpłat do 25 maja 2018. Komitet organizacyjny:Joanna Dziurowicz, Barbara Luczyk, Agata Markiewicz