Sprawozdanie z XI Pikniku Rodzinnego

Dnia 13 czerwca 2015 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Balaton” w Sosnowcu odbył się jedenasty Piknik Rodzinny dla dzieci i rodzin adopcyjnych. Piknik od dziesięciu lat jest tradycją naszego ośrodka. W XI pikniku wzięło udział około 300 osób.

Każdorazowo celem naszej imprez plenerowej jest integracja rodzin adopcyjnych i przysposobionych dzieci. Spotkanie z rodzinami adopcyjnymi i ich dziećmi pozwala nam zaobserwować pozytywne zmiany w rozwoju dzieci, jakie mają szanse nastąpić w prawidłowo funkcjonujących rodzinach. Piknik stwarza również możliwość spotkania się rodzeństw umieszczonych w różnych rodzinach adopcyjnych. Co roku organizujemy takie spotkania towarzysząc rodzinom w poznaniu się i nawiązaniu relacji.

Piknik jest tez niepowtarzalną okazję do wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń oraz udzielania wsparcia i pomocy pedagogiczno-psychologicznej rodzicom, konsultowania zgłaszanych przez rodziny problemów. Udział w pikniku wspiera również rodziców
w podejmowaniu tematu jawności adopcji.