Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych

Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych ma na celu wsparcie i integrację zawiązanych rodzin adopcyjnych. Uczestnicy mają szansę na rozwijanie już nabytych umiejętności wychowawczych, okazję do dzielenia się wspólnym doświadczeniem, a przede wszystkim grupa wsparcia służy pomocy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wynikających z pełnienia ról rodzicielskich. Źródłem wsparcia są rodziny oraz prowadzący grupę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. W ramach w/w grupy organizowane są również okolicznościowe spotkania dla dzieci.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM OŚRODKIEM

Proponujemy do wyboru dwa terminy spotkań, które prosimy potwierdzić telefonicznie lub e-mailem

  • 16.05.2014r w godz. od 17.00 – 20.00 osoby prowadzące: Agata Markiewicz i Barbara Adamus-Ligorowska
  • 13.06.2014r w godz. od 17.00 – 19.00 osoby prowadzące: Beata Stacewicz
    i Joanna Dziurowicz

Telefon do kontaktu: 32 266-46-66, e-mail poaos_c@poczta.onet.pl